فعال سازی پورت 2222 بعد از نصب ssl در دایرکت ادمین

فعال سازی پورت 2222 بعد از نصب ssl در دایرکت ادمین

اگرSSL Certificate ولید دارید و یا میخواهید از ارائه دهنگان اس اس ال تهیه و نصب کنید باید بعد از تحویل ، SSL فایل Key و Certificate را در مسیر زیر قرار دهید

certificate:  /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem

key: /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

 

chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

chmod 400 /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

 

بعد از ایجاد و یا جایگزینی Key و Certificate فایل کانفینگ دایرکت ادمین را در مسیر /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf ویرایش می کنیم و خط SSL=0 رو به SSL=1 تغییر می دیم اطمینان حاصل کنید که دو خط زیر در فایل کانفینگ موجود هستند و اگر پیدا نکردید اضافه کنید .

cacert=/usr/local/directadmin/conf/cacert.pem

cakey=/usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

 

دایرکت ادمین برای اعمال هر گونه تغییراتی نیاز به ریستارت دارد به همین منظور باید دایرکت ادمین رو یکبار ریستارت کنیم.

/etc/init.d/directadmin restart


چاپ