هاست اشتراکی | Shared Hosting

هاست فضایی روی یک رایانه سرویس دهنده (سرور، Server) متصل به اینترنت است که توسط موسسه های ارائه دهنده خدمات وب ارائه میشود.
اولین نیاز برای راه اندازی یک وبسایت ثبت دامنه دلخواه است و همزمان با اون اختصاص فضای مورد نیاز برای میزبانی وبسایت خود ( هاست - به انگلیسی :Host ) است 
سیستم عامل های مختلفی روی هاست ها نصب میشود که هر کدام خواص و کاربرد های خاص به خود را دارد.
ما برای شما بر روی سرور ایران سیستم عامل ویندوز و بر روی سرور فرانسه سیستم عامل های کلود لینوکس و ویندوز رو در اختیار گذاشتیم:
 
 
 
 

هاست ویندوز ایران، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

110,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

180,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

285,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

395,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

540,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

729,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

155,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

270,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

360,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

490,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

670,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
30 عدد ایمیل

155,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه،1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
40 عدد ایمیل

270,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
50 عدد ایمیل

360,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
60 عدد ایمیل

490,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
70 عدد ایمیل

670,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 100 مگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

155,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران،1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

270,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

360,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

490,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

670,000 تومان

سفارش آنلاین