گواهینامه SSL Wildcard اقتصادی (DV) Certum Commercial SSL Wildcard (DV)

گواهینامه اقتصادی جامع، قابل ارائه برای دامنه اصلی و همه زیردامنه ها (دامنه های ir,com,net و ...)

413,000 تومان

سفارش آنلاین
گواهینامه ssl اقتصادی (DV)
پیشنهاد ویژه

گواهینامه ssl اقتصادی (DV) (DV) Certum Commercial SSL

گواهینامه اقتصادی، قابل ارائه برای دامنه ی ir,com,net و ...

130,000 تومان

سفارش آنلاین

گواهینامه SSL Wildcard سازمانی (OV) (OV) Certum Trusted SSL Wildcard

گواهینامه سازمانی جامع، قابل ارائه برای دامنه اصلی و همه زیردامنه ها (دامنه های ir,com,net و ...)

693,000 تومان

سفارش آنلاین

گواهینامه سازمانی، قابل ارائه برای دامنه ی ir,com,net و ...

336,000 تومان

سفارش آنلاین

گواهینامه Basic ID Certum Basic ID

رمز گذاری ایمیل و مستندات

34,650 تومان

سفارش آنلاین

گواهینامه Professional ID Certum Professional ID

رمز گذاری ایمیل و مستندات

76,650 تومان

سفارش آنلاین

گواهینامه Enterprise ID Certum Enterprise ID

رمز گذاری ایمیل و مستندات

163,850 تومان

سفارش آنلاین
IR Domain
پیشنهاد ویژه

IR Domain دامنه IR

12,000 تومان

6,000 تومان

سفارش آنلاین
COM Domain
پیشنهاد ویژه

COM Domain دامنه COM

93,000 تومان

سفارش آنلاین

دامنه های ایران دامنه های ایران

10,000 تومان

5,000 تومان

سفارش آنلاین

اعتبار سنجی گسترده

هاست کلود لینوکس ایران، 100 مگابایت فضا
1 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 500 مگابایت فضا
5 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

155,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران،1 گیگابایت فضا
10 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

270,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 2 گیگابایت فضا
20 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

360,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 5 گیگابایت فضا
50 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

490,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس ایران، 10 گیگابایت فضا
100 گیگابایت ترافیک در ماه
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

670,000 تومان

سفارش آنلاین


سرور مجازی ایران
2 گیگابایت حافظه رم
25 گیگابایت فضای هارد دیسک
1 هسته پردازنده

85,000 تومان

سفارش آنلاین

سرور مجازی ایران
4 گیگابایت حافظه رم
50 گیگابایت فضای هارد دیسک
1 هسته پردازنده
به همراه لایسنس پلسک رایگان

110,000 تومان

سفارش آنلاین

سرور مجازی ایران
8 گیگابایت حافظه رم
100 گیگابایت فضای هارد دیسک
2 هسته پردازنده
به همراه لایسنس پلسک رایگان

160,000 تومان

سفارش آنلاین

سرور مجازی ایران
12 گیگابایت حافظه رم
200 گیگابایت فضای هارد دیسک
3 هسته پردازنده
به همراه لایسنس پلسک رایگان

210,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 1 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

110,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

180,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

285,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

395,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

540,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز ایران، 10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

729,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 500 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
30 عدد ایمیل

155,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 1 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
40 عدد ایمیل

270,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 2 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
50 عدد ایمیل

360,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 5 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
60 عدد ایمیل

490,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست ویندوز فرانسه، 10 گیگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل Plesk
70 عدد ایمیل

670,000 تومان

سفارش آنلاین

هاست کلود لینوکس فرانسه، 100 مگابایت فضا
ترافیک ماهانه نامحدود
کنترل پنل C-Panel
10 عدد ایمیل

100,000 تومان

سفارش آنلاین