فعال سازی ارسال ایمیل روی بستر SSL یا TLS

برای ارسال ایمیل از طریق برنامه (CMS ،CRM و یا هر برنامه دیگری) و از هر تابعی که استفاده می شود باید اطلاعات ایمیل فرستنده داده شود.

  • آدرس ایمیل سرور
  • ایمیل فرستنده
  • رمز ایمیل فرستنده
  • پورت ایمیل سرور مثلا 587

 

جهت فعال سازی ارسال ایمیل روی بستر SSL یا TLS میتوانید از قطعه کد موجود در لینک زیر استفاده کنید.

برای دریافت کد کلیک کنید

 

برای ارسال از طریق SSL یا TLS باید از گواهینامه استفاده شود که از طریق لینک زیر می تواند آن را فعال کنید.

کلیک کنید

ترکیب دو کد بالا به شما اجازه ارسال ایمیل را می دهد.