راهنمای Team Viewer

نرم افزار Team Viewer را از لینک زیر دریافت کنید:
TeamViewerQS.exe
بعد از دانلود شدن فایل و باز کردن آن گزینه Run را انتخاب کنید (تصویر شماره 1)

تصویر شماره 1

نرم افزار آماده به کار است، تنها کافی است Username و Password خود را در برای اتصال به سیستم و رفع مشکل به متخصصین بدهید (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2