دریافت فایل iso نرم افزار ویژوال استادیو 2015

از مسیر زیر می تونید فایل رو دانلود کنید

http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=48146