تغییر ورژن پی اچ پی در سی پنل

بعد از وارد شدن به cpanl از قسمت software گزینه php version manager را انتخاب کرده و کلیک می کنیم:

پوشه مورد نظر خود را انتخاب و وارد می شویم:

در صفحه باز شده می توان ورژن php مورد نظر را انتخاب نموده و save  کرد.