ایجاد FTP در کنترل پنل هاست لینوکس

بعد از وارد شدن به کنترل پنل هاست از بخش  Files بر روی گزینه  FTP Accounts کلیک کنید (تصویر شماره 1)

تصویر شماره 1

نام مورد نظر را وارد و نام دامنه را انتخاب کنید (1)، رمز عبور را دوبار وارد کنید (2)، همچنین می توانید جهت امنیت بیشتر بر روی گزینه   Password Generator کلیک و رمز عبور پیش فرض را انتخاب نمایید (تصویر شماره 8) و در نهایت بر روی گزینه Create FTP Account کلیک کنید (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2