آموزش تصویری ست کردن ایمیل در Outlook

جهت ست کردن ایمیل در Outlook می توانید مراحل زیر را پیش بگیرید. این مراحل برای Outlook نسخه 2013 می باشد که البته در سایر Outlook ها با تغییرات جزئی کوچکی به همین صورت قابل انجام می باشد.

بر روی نرم افزار Outlook کلیک کنید، پنجره زیر باز می شود.
بر روی Next  کلیک کنید.

 

همانند تصویر زیر بر روی Yes و سپس Next کلیک کنید.

 

*نکته*

اگر قبلا در اوتلوک ایمیل های دیگری ست کردید و تصمیم به ست کردن ایمیل جدید دارید طبق تصویر زیر ابتدا بر روی File کلیک کنید.

 

سپس بر روی Add Account کلیک کنید.

 

در پنجره بعدی مطابق با تصویر زیر روش ساخت ایمیل را بر روی Manual قرار دهید و بر روی کلید Next کلیک نمایید.

 

نوع سرویس را بر روی "POP or IMAP" تنظیم نمایید و بر روی کلید Next کلیک نمایید.

 

در پنجره بعدی اطلاعات ایمیل خود را مطابق با شکل زیر وارد نمایید.

1. Account Type را بر روی POP3 یا IMAP قرار دهید.
2. هر دو گزینه "incoming" و "outgoing" را بر روی mail.domainname ( برای مثال mail.hwd.ir ) قرار دهید
3. در قسمت 3 موجود در تصویر زیر آدرس و پسورد ایمیل را وارد کنید.

 بعد از تکمیل اطلاعات درخواست شده  گزینه اشاره شده "More Setting" را انتخاب کنید.

 

در این پنجره و در تب Outgoing Server کلید My Outgoing Server Require Authentication را بزنید.

 

سپس بر روی تب Advanced کلیک نموده و در صورتی که شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنت شما و یا شرکت ارائه دهنده سرویس هاست شما پورت خاصی را برای ارسال ایمیل معین نموده، آن پورت را در بخش (SMTP) وارد نمایید.

 

ok را بزنید، در پنجره "add account" بر روی Next کلیک کنید.

 

در پنجره "Test Account Setting" اگر تیک هر دو گزینه ارسال و دریافت سبز شد، به این معناست که تمامی مراحل به درستی انجام شده و اتصال برقرار می باشد.

بر روی Close و در اخر بر روی گزینه finish کلیک نمایید.


چاپ