تغییر پورت در اوتلوک

تغییر پورت در اوتلوک

ابتدا اوتلوک را باز کرده بر روی قسمت File کلیک کنید.

 

 

سپس بر روی Account settings کلیک کرده و مجدد بر روی گزینه Account settings کلیک کنید.

 

 

در پنجره باز شده بر روی نام ایمیل مورد نظر دابل کلیک کنید.

 

 

در پنجره Change Account بر روی گزینه More Settings کلیک کنید.

 

 

در قسمت Advanced می توانید پورت های incoming و outgoing را بر روی عدد مورد نظر تنظیم کنید.

و بر روی گزینه ok کلیک کرده تا تغییرات اعمال شود.

 

 


چاپ