نصب گواهینامه اس اس ال در دایرکت ادمین

نصب گواهینامه اس اس ال در دایرکت ادمین

نحوه نصب گواهینامه اس اس ال در دایرکت ادمین

وارد کنترل پنل داریکت ادمین شده و روی SSL Certificates کلیک کنید

 

گزینه Paste a pre-generated certificate and key را انتخاب کنید و Private Key و گواهینامه تایید شده رو وارد کنید ( بهتر است اول در Notepad وارد کرده و هر دو را با هم وارد کادر کنید ) و save  کنید .
 

به SSL Certificates برگردید تا CA Certificate را هم وارد کنید ، روی گزینه Click here کلیک کرده و Root CA Certificate رو وارد کنید


 

تیک Use a CA Cert رو بزنید و CA-Bundle رو وارد کنید و save  کنید  (Certum CA-Bundle  رو میتونید از کنترل پنل هوبر ، دانلود فایل دانلود کنید )


حال باید ssl  رو فعال کنید بالای SSL Certificates روی here  کلیک کنید تا فعال شود

تیک Secure SSL رو بزنید و save کنید


چاپ