ایجاد بانک اطلاعاتی (Database) در کنترل پنل هاست ویندوز

ایجاد بانک اطلاعاتی (Database) در کنترل پنل هاست ویندوز

ابتدا وارد کنترل پنل هاست خود شوید، در قسمت Databases گزینه SQL Server 2008/2012 را انتخاب کنید (تصویر شماره 1و2)

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

در صفحه باز شده گزینه Create Database را انتخاب کنید (تصویر شماره 3)

تصویر شماره 3

حال نام Database را با توجه به نام ایجاد شده در SQL Server وارد نمایید و گزینه Create را انتخاب کنیدحال نام Database را با توجه به نام ایجاد شده در SQL Server وارد نمایید و گزینه Create را انتخاب کنید (تصویر شماره 4)

تصویر شماره 4

سپس با انتخاب گزینه Create User وارد مرحله ایجاد User شوید (تصویر شماره 5)

تصویر شماره 5

توجه داشته باشید که در این مرحله پس از انتخاب نام و رمز عبور حتما نام Database را انتخاب و تیک گزینه Databases را بزنید و سپس گزینه Create را انتخاب کنید (تصویر شماره 6)

تصویر شماره6


چاپ