مونیتور کردن پهنای باند سایت در IIS ویندوز

مونیتور کردن پهنای باند سایت در IIS ویندوز

کنترل کردن پهنای باند در وب سایت های ویندوزی به راحتی

سیستم های linux نمی باشد

یکی از راه ها استفاده از log های iis است که برای هر بازدید ایجاد می شود نرم افزار زیر به شما کمک می کند با استفاده از ان log  ها پهنای باند یک وب سایت را در یک بازه تاریخی خاص بدست بیاورید :

https://niknak.org/archive/iistrafficmonitor

یکی دیگه از نرم افزار هایی که کمکتون می کنه برای مونیتور کردن سایت های iis نرم افزار Log Parser Studio هست که لاگ ها را به این نرم افزار می دید و بعد می تونید روی گزارش مورد نظر کوئری بزنید شبیه به کوئری اسکیوال

https://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765

احتمال در کنار این نرم افزار باید Log Parser رو هم نصب کنید

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24659

برای جلو گیری از اتک ها به سایت های IIS  می تونید از یک پلاگین iis  برای محدود کردن ip  ها برای دسترسی به سایت ها استفاده کنید

http://www.iis.net/downloads/microsoft/dynamic-ip-restrictions

در آدرس زیر می توانید تعدادی دستور که در نرم افزار بالا مورد استفاد قرار می گیرد را مشاهده کنید :

http://blogs.msdn.com/b/friis/archive/2014/12/30/security-guidelines-to-detect-and-prevent-dos-attacks-targeting-iis-azure-web-role-paas.aspx

http://logparserplus.com/examples/

نرم افزار زیر هم برای مونیتور کردن وضعیت iis مناسب است :

https://community.dynatrace.com/community/display/DL/IIS+Monitoring+Plugin


چاپ