ساخت صفحه HELP برای یک پروژه asp.net Web API

ساخت صفحه HELP برای یک پروژه asp.net Web API

برای اینکه از پروژه WebApi  خود یک صفحه help تهیه

کنید راه های زیادی هست بیشتر اونها باید کلید فایل

به پروژه اضافه کنید خوبیشون اینه که همیشه اون صفحه help در دسترس هست.

ولی با استفاده از مطلب زیر خیلی راحت می تونید با چند خط که در cmd  می نویسید می تونید یه صفحه help به صورت یک فایل html  تهیه کنید، مشکل این روش اینه که هروقت پروژه تغییر کرد باید دوباره ساخته باشه

https://blogs.msdn.microsoft.com/yaohuang1/2013/01/20/design-time-generation-of-help-page-or-client-for-asp-net-web-api/


چاپ