راهنمای ورود به وب میل

راهنمای ورود به وب میل

در مرورگر وب خود آدرس http://webmail.yourdomain.com 

را وارد کنید (تصویر شماره 1)

تصویر شماره 1

آدرس ایمیل و رمز عبور خود را وارد و بر روی Log in کلیک کنید (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2

صفحه ورودی و تنظیماتی ایمیل شما باز می شود (تصویر شماره 3) که در آن با انتخاب گزینه roundcube وارد صندوق پستی خود می شوید و آماده جهت دریافت و ارسال ایمیل می باشد (تصویر شماره 4)

تصویر شماره3

تصویر شماره 4


چاپ