تغییر ورژن PHP

تغییر ورژن PHP

بعد از وارد شدن به کنترل پنل هاست لینوکس (cpanl) از قسمت

software گزینه php version manager را انتخاب کرده و کلیک کنید (تصویر شماره 1)

تصویر شماره 1

در صفحه نمایش داده شده بر روی public_html کلیک کنید (تصویر شماره2)

تصویر شماره 2

در صفحه باز شده ورژن php را انتخاب و سپس بر روی save کلیک کنید (تصویر شماره 3)

تصویر شماره 3


چاپ