تغییر رمز عبور کنترل پنل هاست ویندوز

تغییر رمز عبور کنترل پنل هاست ویندوز

بعد از ورود به وب سایت پنل هاست از قسمت راست  صفحه گزینه تغییر رمز عبور

(change password) را انتخاب کنید (تصویر شماره1)

تصویر شماره 1

صفحه تغییر رمز عبور در صفحه نمایش  داده می شود، رمز عبور جدید  را وارد کنید (1) و بعد بر روی گزینه change password کلیک کنید (2) (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2


چاپ