تغییر رمز عبور کنترل پنل هاست لینوکس

تغییر رمز عبور کنترل پنل هاست لینوکس

بعد از ورود به کنترل پنل هاست از بخش preferences  گزینه تغییر رمز عبور 

(change password) را انتخاب کنید (تصویر شماره 1)


تصویر شماره 1

در صفحه باز شده  رمز عبور (password) قبلی (1) را وارد کنید سپس رمز جدید را دوبار وارد کنید (2) و در نهایت بر روی گزینه  (change your password now (3 کلیک کنید (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2


چاپ