ایجاد FTP در کنترل پنل هاست لینوکس

ایجاد FTP در کنترل پنل هاست لینوکس

بعد از وارد شدن به کنترل پنل هاست از بخش  Files بر روی گزینه  FTP Accounts

کلیک کنید (تصویر شماره 1)

تصویر شماره 1

نام مورد نظر را وارد و نام دامنه را انتخاب کنید (1)، رمز عبور را دوبار وارد کنید (2)، همچنین می توانید جهت امنیت بیشتر بر روی گزینه   Password Generator کلیک و رمز عبور پیش فرض را انتخاب نمایید (تصویر شماره 8) و در نهایت بر روی گزینه Create FTP Account کلیک کنید (تصویر شماره 2)

تصویر شماره 2


چاپ