ایجاد بانک اطلاعاتی (Database) در کنترل پنل هاست ویندوز

ایجاد بانک اطلاعاتی (Database) در کنترل پنل هاست ویندوز

ابتدا وارد کنترل پنل هاست خود شوید

، در قسمت Databases گزینه SQL Server 2008/2012

را انتخاب کنید (تصویر شماره 1و2)

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2

در صفحه باز شده گزینه Create Database را انتخاب کنید (تصویر شماره 3)

تصویر شماره 3

حال نام Database را با توجه به نام ایجاد شده در SQL Server وارد نمایید و گزینه Create را انتخاب کنیدحال نام Database را با توجه به نام ایجاد شده در SQL Server وارد نمایید و گزینه Create را انتخاب کنید (تصویر شماره 4)

تصویر شماره 4

سپس با انتخاب گزینه Create User وارد مرحله ایجاد User شوید (تصویر شماره 5)

تصویر شماره 5

توجه داشته باشید که در این مرحله پس از انتخاب نام و رمز عبور حتما نام Database را انتخاب و تیک گزینه Databases را بزنید و سپس گزینه Create را انتخاب کنید (تصویر شماره 6)

تصویر شماره6


چاپ