فعال سازی پورت 2222 بعد از نصب ssl در دایرکت ادمین

فعال سازی پورت 2222 بعد از نصب ssl در دایرکت ادمین

اگرSSL Certificate ولید دارید ویامیخواهید از ارائه دهنگان اس اس ال تهیه و نصب کنید

باید بعد از تحویل ، SSL فایل Key و Certificate را در مسیر زیر قرار دهید


certificate:  /usr/local/directadmin/conf/cacert.pem

key: /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

chown diradmin:diradmin /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

chmod 400 /usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

 

بعد از ایجاد و یا جایگزینی Key و Certificate فایل کانفینگ دایرکت ادمین را در مسیر /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf ویرایش می کنیم و خط SSL=0 رو به SSL=1 تغییر می دیم اطمینان حاصل کنید که دو خط زیر در فایل کانفینگ موجود هستند و اگر پیدا نکردید اضافه کنید .

cacert=/usr/local/directadmin/conf/cacert.pem

cakey=/usr/local/directadmin/conf/cakey.pem

 

دایرکت ادمین برای اعمال هر گونه تغییراتی نیاز به ریستارت دارد به همین منظور باید دایرکت ادمین رو یکبار ریستارت کنیم.

/etc/init.d/directadmin restart


چاپ