اپلود کردن فایل های با حجم بالا در وب سایت

اپلود کردن فایل های با حجم بالا در وب سایت

اگر از سیستم مدیریت محتوای زانیکس استفاده می کنید

یا یک وب سایت با asp.net نوشته اید که در آن امکان ارسال فایل ورود دارددر حالت عادی نمی توان فایل های با حجم بیشتر از 4 مگ را ارسال کرد و iis  اجازه نمی دهد

برای رفع این مورد باید تنظیمات زیر را در فایل web.config انجام دهید

تغییر maxRequestLength در تگ httpRuntime و قرار دادن maxAllowedContentLength به صورت زیر

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.web>
 <httpRuntime maxRequestLength="2147483647" />
<httpModules>
 <add name="UploadModule" type="UploadModule,UploadModule"/>  
</httpModules>
</system.web>
<system.webServer>
<security>
        <requestFiltering>
            <requestLimits maxAllowedContentLength="4294967295"/>
        </requestFiltering>
    </security>
  </system.webServer>
</configuration>

برای اطلاعت بیشتر می توانید از لینک زیر کمک بگیرید

http://blogs.msdn.com/b/friis/archive/2013/06/19/uploading-large-file-to-iis-7-5-or-8-using-file-input-element.aspx


چاپ