ارسال تیکت پشتیابی

ارسال تیکت پشتیابی

ابتدا وارد پنل مدیریتی خود شوید
پس از وارد شدن به ناحیه کابری گذینه ارسال تیکت پشتیبانی را انتخاب کنید


 در اینجا دو قسمت پشتیبانی فنی و فروش را ملاحظه میکنید که برای درخواست پشتیبانی فنی و سایت از قسمت پشتیبانی فنی و برای امور مالی از فروش استفاده نمایید

 


نام و ایمیل به صورت اتوماتیک نوشته شده است
موضوع تیکت را وارد کرده و در قسمت پیام درخواست خود را مطرح کنید
اگر عکس ویا فایل برای درک بیشتر درخواست خود در اختیار دارید می توانید ضمیمه کنید
و در انتها بر روی ارسال کلید کنید

 


چاپ